HOMELAND SECURITY

אירועי ה- 11/9 היוו נקודת מפנה מכריעה עבור כל נושא Home Land Security  או בראשי התיבות HLS הפיגועים הקשים ערערו את תחושת הביטחון של מדינות רבות בעולם, בכל הקשור לביטחון הפנים שלהם וליכולתם להתמודד עם אירועי טרור או אסון רבי נפגעים. בעוד ההשקעה בפיתוח צבאי והגנה על הגבולות מתועדפת וידועה, כל נושא פיתוח מערכות שליטה…